Het nieuwe gebouw

Thuisonderwijs

Beste ouders en kinderen,


Hierbij een nieuwe Zalminfo van dit schooljaar.

Wij versturen de Zalminfo aan het begin van iedere maand.
Wanneer er tussentijds belangrijke informatie is, stellen we u op de hoogte met behulp van een extra
Zalminfo. Informatie vanuit de groepen ontvangt u van de leerkracht. We wensen u veel leesplezier.

Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de komende weken wordt de ontwikkeling van uw kind(eren) met u besproken. Dit doen we dit keer digitaal, zodat we dit met elkaar veilig en op afstand kunnen bespreken. Het rapport is niet op alle onderdelen ingevuld. Dit komt doordat de kinderen zes weken niet naar school zijn geweest en thuis onderwijs hebben gevolgd. In de media is veel aandacht voor leerachterstanden. Wij zien juist ook een hele mooie ontwikkeling bij kinderen en hierdoor goede leerprestaties.
In het rapport is een overzicht van de scores van de CITO toetsen die uw kind heeft gemaakt. Als school streven we het behalen van het Landelijk Gemiddelde na op de toetsen. Bij 67% van de toetsen is dit behaald. Doordat het schooljaar tot nu toe anders is verlopen, is dit lastig te vergelijken met vorige jaren. Het is wel een prestatie waar we trots op zijn. Dit is een gezamenlijke prestatie van de leerkrachten, van u en vooral van de kinderen.


Op tijd komen
De laatste tijd komen er steeds meer kinderen te laat op school. Wilt u er de komende periode op letten dat uw kind op tijd naar school komt. Veel kinderen zijn gelukkig wel gewoon op tijd. Dat is fijn voor de kinderen zelf en voor de klas. Zo kan iedereen vanaf de start rustig en goed meedoen in de klas. 

 

Lees meer -->