Het nieuwe gebouw

Thuisonderwijs

Beste ouders en kinderen,


Hierbij een nieuwe Zalminfo van dit schooljaar.

Wij versturen de Zalminfo aan het begin van iedere maand.
Wanneer er tussentijds belangrijke informatie is, stellen we u op de hoogte met behulp van een extra
Zalminfo. Informatie vanuit de groepen ontvangt u van de leerkracht. We wensen u veel leesplezier.

De online lessen zijn weer gestart. We merkten dat het vanwege overbelasting
van het systeem ZuluConnect niet bij iedereen is gelukt om in te loggen en deel te
nemen. Veel kinderen is het ook echter wel gelukt. We hopen dat de lessen voor alle
kinderen zo goed mogelijk zijn te volgen en dat zij hun werk ook thuis kunnen maken.
We zorgen door het geven van thuisonderwijs voor de herhaling van de aangeboden lesstof maar we geven ook instructie op nieuwe leerstof. Zo streven we ernaar dat we de gestelde einddoelen van het leerjaar gewoon gaan halen. Dit is ook van belang voor het voorlopig advies in de groepen 7 en het definitief advies in de groepen 8. Uw kind herkent de wijze van instructie geven en de werkwijze omdat de kinderen dit hebben geleerd.

 

Als u vragen hebt, kunt u tijdens schooltijden contact opnemen met de leerkracht van uw kind. De leerkrachten zijn op hun werkdagen bereikbaar van 08:30 – 12:00 uur en van 13:15 – 15:15 uur
 

Lees meer -->