Het nieuwe gebouw

Zalminfo

Zalminfo 9 - maart 2020

 

Beste ouders en kinderen,

Hierbij de nieuwe Zalminfo van dit schooljaar. Wij versturen de Zalminfo aan het begin van iedere maand. Wanneer er tussentijds belangrijke informatie is, stellen we u op de hoogte met behulp van een extra Zalminfo. Informatie vanuit de groepen ontvangt u van de leerkracht. 

We wensen u veel leesplezier!

Ouderbijdrage PCB Zalmplaat Wij willen graag uitleggen waar u als ouders /verzorgers het schoolfonds voor betaalt en om welk bedrag dit gaat. Onze school krijgt vanuit het rijk geld voor onder andere: leermiddelen, ICT-middelen en om personeel te betalen. De overheid heeft bepaald dat u als ouder op de basisschool niet verplicht bent om voor onderwijs te betalen. Waarom vragen wij dan toch elk schooljaar een ouderbijdrage aan u?

 

Lees meer -->