Het nieuwe gebouw

Zalminfo

Zalminfo 5 - december 2017

 

Beste ouders en kinderen,
Hierbij de nieuwe Zalminfo van dit schooljaar. Wij versturen de Zalminfo aan het begin van iedere maand. Wanneer er tussentijds belangrijke informatie is, stellen we u op de hoogte met behulp van een extra Zalminfo. Informatie vanuit de groepen ontvangt u van de leerkracht. We wensen u veel leesplezier.
 
Een nieuwe kleutergroep
In februari starten we met een nieuwe kleutergroep,
groep 1 C. Dit doen we omdat de groepen 1 A en 1 B beiden anders teveel leerlingen krijgen. Met deze nieuwe groep kunnen we vanuit een goed pedagogisch klimaat voor veiligheid en kwaliteit van onderwijs blijven zorgen.