Het nieuwe gebouw

Zalminfo

Zalminfo 10 - april2019

 

Beste ouders en kinderen,

Hierbij de nieuwe Zalminfo van dit schooljaar. Wij versturen de Zalminfo aan het begin van iedere maand. Wanneer er tussentijds belangrijke informatie is, stellen we u op de hoogte met behulp van een extra Zalminfo. Informatie vanuit de groepen ontvangt u van de leerkracht. We wensen u veel leesplezier!

Oudertevredenheidspeiling: “Schooltijden”

Naar aanleiding van de vorige oudertevredenheidspeiling heeft de MR drie
onderwerpen gekozen om verder te onderzoeken en eventueel uit te werken. Eén
daarvan was ‘schooltijden’.
Schooltijden is een breed begrip en betekent niet per definitie een continurooster.
De afgelopen schooljaren is ook uitgebreid gezocht naar onderzoeken en
naslagwerken die de voor- en nadelen van een ander rooster met zich mee zouden
brengen.

 

--> Lees meer