Het nieuwe gebouw

Zalminfo

 

Zalminfo 14 - juli 2018

 

Beste ouders en kinderen,

Hierbij de nieuwe Zalminfo van dit schooljaar. Wij versturen de Zalminfo aan het begin van iedere maand. Wanneer er tussentijds belangrijke informatie is, stellen we u op de hoogte met behulp van een extra Zalminfo. Informatie vanuit de groepen ontvangt u van de leerkracht. We wensen u veel leesplezier!

Ruimtegebrek in de nieuwbouw
We hebben u eerder geïnformeerd dat, met ingang van januari 2019, niet alle peutergroepen en basisschoolgroepen in het gebouw passen. Het eerste overleg om  tot een oplossing hiervoor te komen is op 11 september. Na het overleg op 11 september informeren we u opnieuw over het vervolg.
Het schoolbestuur, teamleden van de Zalmplaatschool en de Medezeggenschapsraad,  directie, teamleden van KindeRdam en de oudercommissie van KindeRdam zijn bij dit overleg aanwezig.
Uiteindelijk zullen we een beslissing (moeten) nemen. Wij realiseren ons daarbij dat er altijd een partij teleurgesteld zal zijn, maar proberen dat in zo goed mogelijk overleg met elkaar te doen.