Ouders

Wij vinden het belangrijk dat het contact tussen school en ouders goed is en gaan uit van wederzijds vertrouwen en respect. U en wij zijn samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij hebben we beiden onze eigen inbreng.
Van onze kant informeren wij ouders zo goed mogelijk over de wijze waarop wij daar vorm aan geven. Wij doen dat onder meer via ouder- en informatieavonden, inloopmiddagen, nieuwsbrieven, rapporten en rapportbesprekingen.

Van evenveel belang is het dat wij op de hoogte zijn van wat er onder ouders leeft. U kunt dat op verschillende manieren aan ons laten weten. Zo is het mogelijk dat u uw opvattingen en inzichten via de MR of een ouder/informatieavond met ons deelt, maar ook is het mogelijk dat u een gesprek met de leerkracht of de directeur heeft.

 

Ook ouderhulp stellen wij zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder ouderhulp! Zo zorgt de Ouderraad (OR) in samenwerking met de leerkrachten voor de organisatie van allerlei gezellige activiteiten als Sint, kerst, schoolreis, enz.

 

Om de samenwerking tussen school en ouders verder te verbeteren volgen wij op dit moment een ontwikkelingstraject voor het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Hieronder vindt u het uitgangspunt:

 

‘Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).’

 

Wij zijn dit traject begonnen met een nulmeting in het najaar van 2014 en een startbijeenkomst in februari 2015. Een regiegroep bestaande uit ouders en teamleden en bijgestaan door een externe begeleider van het CPS geeft verder vorm aan het traject. Het behalen van het keurmerk is geen einddoel, maar een bevestiging dat we als team en ouders op de goede weg zijn. Samenwerking tussen ouders en school is voor ons een voortdurend ontwikkelproces waaraan beide partijen actief (blijven) deelnemen.