Het nieuwe gebouw

Thuisonderwijs

Beste ouders en kinderen,


Hierbij een nieuwe Zalminfo van dit schooljaar.

Wij versturen de Zalminfo aan het begin van iedere maand.
Wanneer er tussentijds belangrijke informatie is, stellen we u op de hoogte met behulp van een extra
Zalminfo. Informatie vanuit de groepen ontvangt u van de leerkracht. We wensen u veel leesplezier.

Bedankt voor het afgelopen schooljaar
Tot slot willen we alle ouders en natuurlijk ook de kinderen bedanken voor het afgelopen schooljaar. We hebben heel vaak ervaren dat er een fijne samenwerking is. Hierdoor hebben de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.
Ieder kind heeft dit op zijn/ haar eigen manier gedaan. De hulp en begeleiding, de verwachting en ondersteuning van u en van ons hebben de kinderen hierbij geholpen.
Alle kinderen, alle gezinnen en families hebben hun eigen ervaringen van het afgelopen jaar. Voor sommigen was het soms lastig, anderen hebben vooral positieve ervaringen.
We wensen iedereen voor de komende periode alle goeds toe en hopen u en de kinderen op maandag 30 augustus weer gezond op school te zien.

 

Lees meer -->