Agenda

 Belangrijke data komende periode:

- Maandag 22 augustus 

- Maandag 5 september 19.00-20.00 uur

- Dinsdag 6 september 19.00-20.00 uur

- Vrijdag 21 oktober

- Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober

- Vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari

 

 

Start van het schooljaar

Informatieavond groepen 3, 4 en 5

Informatieavond groepen 6, 7 en 8

Studiedag

Herfstvakantie

Kerstvakantie, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

 

 

1 februari 2023
Studiedag
27 februari t/m 3 maart 2023
voorjaarsvakantie
7 april 2023
Goede Vrijdag
10 april 2023
Tweede Paasdag
24 april t/m 5 mei 2023
meivakantie
18 t/m 19 mei 2023
Hemelvaartsvakantie
29 mei 2023
Pinksteren
30 mei 2023
Studiedag
10 juli t/m 20 augustus 2023
zomervakantie