Agenda

23 februari t/m 3 maart 2019
Voorjaarsvakantie
8 maart 2019
Studiedag 'Kinderdam'
14 maart 2019
MR vergadering
20 t/m 22 maart 2019
Driedaagse groep 7
29 t/m 28 maart 2019
Tijd voor Talent groepen 5 t/m 8
2 april 2019
Kijken in de groepen
5 april 2019
Tijd voor Talent groepen 5 t/m 8
12 april 2019
Koningsspelen
Iedereen 12 uur uit!
16 t/m 18 april 2019
CITO- eindtoets
17 t/m 18 april 2019
Paasviering
19 april 2019
Goede Vrijdag
22 april t/m 5 mei 2019
Meivakantie
23 mei 2019
MR vergadering
30 mei t/m 2 juni 2019
Hemelvaart weekend
6 juni 2019
Ouderbedankavond
10 juni 2019
2e pinksterdag
alle kinderen vrij
11 juni 2019
Studiedag leerkrachten
Alle kinderen vrij
13 juni 2019
Bijeenkomst klankbordgroep
25 juni 2019
Schoolreis groepen 1 & 2
2 juli 2019
Schoolreis groepen 3 t/m 6