Agenda

18 december 2018
Kerstviering
21 december 2018 t/m 6 januari 2019
Kerstvakantie
Vrijdag 21 december zijn alle leerlingen om 12 uur vrij!
24 januari 2019
Advies/rapportgesprekken groep 8
29 januari 2019
Bijeenkomst klankbordgroep
31 januari 2019
MR vergadering
6 februari 2019
Studiedag leerkrachten
Alle kinderen zijn vrij
12 februari 2019
Rapportavond
23 februari t/m 3 maart 2019
Voorjaarsvakantie
8 maart 2019
Studiedag 'Kinderdam'
14 maart 2019
MR vergadering
20 t/m 22 maart 2019
Driedaagse groep 7
29 t/m 28 maart 2019
Tijd voor Talent groepen 5 t/m 8
2 april 2019
Kijken in de groepen
5 april 2019
Tijd voor Talent groepen 5 t/m 8
12 april 2019
Koningsspelen
Iedereen 12 uur uit!
16 t/m 18 april 2019
CITO- eindtoets
17 t/m 18 april 2019
Paasviering
19 april 2019
Goede Vrijdag
22 april t/m 5 mei 2019
Meivakantie
23 mei 2019
MR vergadering