Het nieuwe gebouw

Onze school

Zalmplaat – toen en nu

 

Onze school opende haar deuren in 1967 en is vernoemd naar de in die tijd nieuwe wijk Zalmplaat. De school is opgericht door de Vereniging Een School Met De Bijbel Te Hoogvliet en maakt vanaf 1 augustus 1997 deel uit van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid.

Vanaf 1990 heeft de school een snelle groei doorgemaakt. Na een periode van stijging en daling van het leerlingenaantal bezoeken nu ongeveer 400 leerlingen onze school. De meeste van onze leerlingen wonen in de wijken Zalmplaat, Boomgaardshoek en Meeuwenplaat. Ook zijn er enkele leerlingen uit andere wijken van Hoogvliet en uit Spijkenisse en Albrandswaard. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren niet ingrijpend zal wijzigen. Leerlingenprognoses laten zien dat er over enkele jaren weer groei verwacht wordt.

 

In de school is peuterspeelzaal De Kleine Zeemeermin met twee groepen nul gehuisvest. In het gebouw naast de school zijn nog twee nul groepen gevestigd bij peuterspeelzaal De Zeehond. Peuters in groep nul komen vijf dagdelen in de week naar de peuterspeelzaal en leren spelenderwijs taal, rekenen en sociale vaardigheden. De programma’s die gebruikt worden sluiten aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoefte van de kinderen en bieden passende uitdaging.

 

Ons huidige schoolgebouw verkeert al jaren in een zeer slechte staat. Er is daarom van alles ondernomen om nieuwbouw te realiseren. Uiteindelijk hebben onze inspanningen succes gehad en heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuwbouw. Momenteel wordt er hard gewerkt aan ons nieuwe gebouw dat wij naar verwachting in februari 2016 in gebruik kunnen nemen.

 

Onze school komt daarmee in een prachtig gebouw dat ons nu al enorm inspireert voor nieuwe plannen. Zo gaan we ons als school ontwikkelen tot een Integraal Kind Centrum (IKC) waarin we doorgaande leerlijnen kunnen vormgeven voor kinderen van 2 – 12 jaar. Samen met ouders en andere partners in en buiten de wijk gaan we werken aan een onderzoekende en ontdekkende houding bij onze leerlingen. Een toekomstgericht aanbod voor leerlingen van nu!