Persoonlijke aandacht

Op onze school staan kinderen écht centraal. Kinderen hebben bij hun ontwikkeling steun nodig van een vakkundig schoolteam en betrokken ouders. Wij willen een schoolteam zijn dat deskundig en weloverwogen aan hun ontwikkeling werkt en we vragen van u als ouder dat u waar mogelijk meedenkt, meepraat en meehelpt.
We hebben oog voor talenten én hulpvragen van kinderen en spannen ons in beide gevallen tot het uiterste in om kinderen te begeleiden en te helpen. Van u als ouder verwachten we dat u de weg in school weet en niet aarzelt om ons aan te spreken als u iets te zeggen of te vragen hebt.

 

Als kinderen thuis en op school gestimuleerd worden om samen met leraren en ouders over hun persoonlijke ontwikkeling na te denken kan leren op gang komen. Kinderen leren hoe ze doelen kunnen bereiken door telkens nieuwe stappen te zetten. Dit proces van doelen stellen en bijstellen wordt vastgelegd in rapportfolio’s zodat ontwikkelingslijnen voor school, ouders en kind zichtbaar en volgbaar worden.